Generalforsamling i Thisted Børnefilmklub

Torsdag d. 8.2.18 kl. 17.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Gennemgang af regnskabet samt valg af revisor
  4. Valg af medlem/medlemmer
  5. Forslag om ændring af grupperingen i børnefilmklubben
  6. Evt.

Generalforsamlingen afholdes på Café Baghuset.