Indkaldelse til Thisted Børnefilmklubs generalforsamling

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 16:30 på Cafe Baghuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Teenfilmklubben / Teen Gruppen – skal den fortsætte?
9. Børnekulturnatten 2020; 11. september – skal vi deltage igen? – og vil Kino være med igen?
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Alle er velkomne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før denne

Efterfølgende træder den nyvalgte bestyrelse sammen og behandler følgende punkter:

1. Konstituering.
2. Planlægning af årets bestyrelsesmøder (primært datoer); ”Godt begyndt – Godt i gang”, ”Filmbestillingsmødet” og ”Pakkemødet”.
3. Eventuelt.