Generalforsamling i Thisted Børnefilmklub

Torsdag d. 19.2.18 kl. 17.00 på Café Baghuset

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Gennemgang af regnskabet samt valg af revisor.

4. Valg af 3 nye medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Skal Teen-gruppen fortsætte?

7. Børnekulturnat, skal vi deltage?

8. Filmgensyn 2020, skal vi byde ind på det?

9. Planlægning af et eller to filmbestillingsmøder.

10. Evt.